a a

Wie zijn wij?

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)

De VSOP is de patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen in Nederland. Hieronder vallen ook erfelijke, chromosomale en aangeboren aandoeningen. De VSOP zet zich namens 87 lidorganisaties in voor mensen met 1 van de ruim 7.000 aandoeningen wereldwijd en hun naasten. Het gaat om circa 1 miljoen personen en 5 procent van alle pasgeborenen, waaronder ook degenen met een verhoogde kans op een genetische aandoening.
De VSOP zet zich in voor:

  • Betere kwaliteit van zorg bij zeldzame, genetische en aangeboren aandoeningen.
  • Tijdige informatie en begeleiding bij een kinderwens, zwangerschap en erfelijkheid.
  • Meer wetenschappelijk onderzoek, preventie en therapieontwikkeling.
  • Meer patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek en zorgbeleid.
  • Oplossingen voor ethische, maatschappelijke en juridische dilemma’s op onder andere het terrein van (bio)medisch en genetisch onderzoek.

www.vsop.nl

AVG Opleiding

De opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) van het Erasmus MC is een driejarige postacademische beroepsopleiding voor artsen. De opleiding bestaat uit een combinatie van werken en leren in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Jaarlijks kunnen 24 artsen worden opgeleid.

Stages in aangrenzende medische disciplines, zoals neurologie, genetica en psychiatrie zijn onderdeel van de opleiding. Met het voltooien van de opleiding verwerft de arts de titel AVG: arts voor verstandelijk gehandicapten. Het syndroomreferaat van de artsen in opleiding vormt een van de onderliggende materialen van de informatie over de syndromen op deze website.

www.avgopleiding.nl

Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)

De NVAVG heeft tot doel de kwaliteit van de medische zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen te bevorderen en heeft circa 300 leden. Het grootste deel van de leden is arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) of is daarvoor in opleiding. 

www.nvavg.nl

Syndromen.net