a a

Samen bespreken

In het Samen bespreken-onderdeel van Algemeen en zonder diagnose staat informatie die van belang kan zijn voor zowel ouders en begeleiders als zorgverleners van een kind met een (onbekend) syndroom.

Het schema hieronder illustreert de complexiteit van de zorgbehoefte van kinderen met een (onbekend) syndroom. Ouders kunnen op verschillende vlakken tegen problemen aanlopen en uiteenlopende vragen hebben over de zorg voor hun kind. De informatie in dit hoofdstuk is onderverdeeld in Gespreksonderwerpen en Adressen van hulporganisaties.

Complexiteit van zorg

 Inhoud