a a

Leeswijzer 

Deze informatie over FASD voor medische zorgverleners is specifiek voor de doelgroep Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG’s). De aanspreekvorm ‘u’ richt zich op deze groep zorgverleners.
Andere (zorg-)professionals, o.a. huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen, kinderpsychiaters en internisten die te maken krijgen met kinderen/volwassenen met FASD kunnen ook profijt hebben van deze informatiebron.

Over deze handeladviezen voor de AVG

De informatie voor zorgverleners heeft de status van een NVAVG-handreiking, en is nadrukkelijk geen richtlijn (zie ook Over deze website).
Bij ‘Beleid’ wordt de wijze van handelen door de verschillende zorgverleners bij FASD weergegeven. Per regio of situatie kan het beleid verschillen.
De praktijkadviezen in dit onderdeel voor de AVG hebben betrekking op kinderen die niet (meer) in zorg zijn bij de kinderarts en/of op volwassenen.

Wetenschappelijke literatuur over volwassenen met FASD is (nog) beperkt beschikbaar, vandaar dat er ogenschijnlijk meer nadruk ligt op de zorg voor kinderen met dit syndroom.

Waar komt deze informatie vandaan?

Deze handeladviezen zijn gebaseerd op informatie uit het rapport Kennissynthese FASD en andere bronnen: wetenschappelijke literatuur (verzameld d.m.v. niet-systematisch literatuuronderzoek) en expert-opinion (inclusief het ouderperspectief). Er is geen Nederlandse richtlijn voor de behandeling en begeleiding van kinderen/volwassenen met FAS(D). Er zijn wel internationale richtlijnen en aanbevelingen beschikbaar.
Voor actuele informatie: zie www.orpha.net

Wist u dat............ook voor ouders/begeleiders informatie  beschikbaar is op www.syndromen.net?
U kunt ouders/begeleiders wijzen op deze informatie. Het onderdeel Samen bespreken kunt u samen met de ouders gebruiken in de spreekkamer.

In het deel ‘Algemeen en zonder diagnose’ staat meer uitgebreide informatie over gezondheidsproblemen en thema’s die over het algemeen vaker voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking.

 

 Inhoud