a a

Colofon

Deze informatie voor de AVG en andere zorgverleners is onderdeel van de website www.syndromen.net over 22q11.2DS. De informatie over 22q11.2DS is tot stand gekomen door een samenwerking van de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties), de NVAVG (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten), de AVG-opleiding en de stichting Steun 22q11 en (medisch) experts.

De informatie over 22q11.2DS is onderdeel van de website www.syndromen.net over zeldzame syndromen.
De website informatie is ook in te zien via www.nvavg.nl en www.zichtopzeldzaam.nl.

Voor vragen aan de ouderorganisatie Stichting Steun 22q11 kunt u terecht op www.steun22q11.nl

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een bevoegde behandelaar of een richtlijn.
Zie ook de Leeswijzer

Tekst

Mevrouw drs. Renee van Tuyll, arts-auteur, VSOP

Vormgeving en opmaak 

VSOP

Adviescommissie

Mevrouw Kim van Bekkum, voorzitter Stichting Steun 22q11
De heer Erik Boot, arts voor verstandelijk gehandicapten (NVAVG)
De heer Michiel Houben, kinderarts UMC Utrecht
Mevrouw Prof. Dr. Therese van Amelsvoort, psychiater en hoogleraar Transitiepsychiatrie (Universiteit van Maastricht)
Mevrouw Dr. Laura C.G. de Graaff, internist-endocrinoloog EAA Erasmus MC
Mevrouw Dr. Marie Jose H. van den Boogaard, Assistent Professor klinische genetica UMC Utrecht

In november 2020 vond een commentaarronde plaats onder de leden van de NVAVG.

Syndromen.net is mogelijk gemaakt door financiering van de Stichting Dioraphte en de VSOP.

 Inhoud