a a

Meer informatie

Verstandelijke beperking

  • Kenniscentrum LVB De stichting Landelijk Kenniscentrum LVB heeft tot doel, in samenwerking met haar deelnemers en externe deskundigen, het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoedingssituatie en maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking.
  • NVAVG (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten) Op deze website vindt u onder andere een overzicht van alle poliklinieken in Nederland, waar AVG artsen aan verbonden zijn, standaarden, richtlijnen, handreikingen en praktijkadviezen.
  • Richtlijn NVK Etiologische diagnostiek bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking, herziene versie 2018.
  • Websites-Wie-of-wat-vind-je-waar van de NVK omvat links naar diverse centra voor slaapproblemen, voedingsproblemen, zindelijkheidsproblemen bij een verstandelijke beperking.

Comorbiditeit

  • Medische zorg bij patienten met een verstandelijke beperking. Braam W, Van Duinen-Maas MJ, Festen, Gelderen DAM, et al. Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking: Prelum Uitgevers 2014.
  • Informatie van de Patiëntenvereniging voor Stofwisselingsziekten, VKS, over SLO.

Verstandelijke beperking/psychiatrie/gedragsproblemen

Erfelijkheid

 Inhoud