a a

Wilt u meer weten?

ZeldSamen

ZeldSamen (voorheen VG Netwerken) is een platform voor vragen en contact voor verschillende syndromen, waaronder CHARGE syndroom. De doelstellingen zijn het bieden van informatie aan ouders, artsen en andere hulpverleners, het stimuleren van onderling contact en het bevorderen van gericht onderzoek. De vereniging ZeldSamen is aangesloten bij Platform VG, de landelijke organisatie die zich inzet voor de collectieve belangenbehartiging van en voor mensen met beperkingen.

Lees meer:

Buitenlandse organisaties

Algemene informatie

Zie ook de Adressenlijst met hulporganisaties in Samen bespreken van het onderdeel Algemeen en zonder diagnose.

 Inhoud