a a

Buitenlandse richtlijnen

Op de website van de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging staan enkele internationale richtlijnen die tot stand zijn gekomen door internationale samenwerking tussen experts. Hoewel buitenlandse gezondheidssystemen anders zijn dan het Nederlandse systeem, kunnen deze documenten handvatten bieden bij de behandeling en begeleiding. 

Achtergrondinformatie

  • Syndroomreferaat van de AVG-opleiding in het Erasmus MC Rotterdam. 
  • GeneRiews Voor actuele informatie zie www.orpha.net
  • G.S Townend Rett Syndrome: Recognising the Communication Challenges, Needs and Potential of Individuals Living with a Rare Disease 2019 Proefschrift

Websites, boeken en folders

Algemeen

 Inhoud