a a

Wilt u meer weten?

Er is geen patiëntenvereniging voor SLOS in Nederland. Wel is informatie over SLOS te vinden via:

  • Website van de VKS Binnen de VKS organiseren contactouders 1x per 3 jaar een contactdag voor ouders van kinderen met Smith-Lemli-Opitz syndroom en hun kinderen. Een deel van ouders onderhoudt een intensiever contact met elkaar via een besloten facebook groep.
  • Kinderneurologie.eu geeft informatie en heeft een open forum om in contact te komen met andere kinderen met SLOS en ouders.
  • In de VS is wel een actieve oudervereniging. Ook in Duitsland is een oudervereniging.
  • Duitstalig boekje over SLO: 'Das SLO-Syndrom' van Doretthe Haas, Klaus Mohnike en Petra Robbin, Mabuse Verlag 2013, ISBN 978-3-86321-158-5.
  • INVEST is een samenwerkingsverband van internisten voor volwassenen met een erfelijke stofwisselingsziekte.
  • Website van het Erfocentrum - Publieksinformatie over Smith-Lemli-Opitz syndroom.

Algemeen

 Inhoud