a a

Bronnen

Literatuur
 1. Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2019.
 2. Al-Toma A, Volta U, Auricchio R, Castillejo G, Sanders DS, Cellier C, et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterology Journal 2019, Vol. 7(5) 583–613.
 3. Bindels-de Heus K, Goorhuis A, Titulaer S. Werkboek NVK ‘zorg voor kinderen met een meervoudige beperking’ van de sectie erfelijke en aangeboren aandoeningen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.
 4. Braam W, Didden R, Smits M, &Cufs L. Melatonin treatment in individuals with intellectual disability and chronic insomnia. A randomised placebo-controlled study. J Intellect Disabil REs 2008; 52: 256-264
 5. Braam, W. / Duinen-Maas, M.J. van / Festen, D.A.M. / Gelderen, I. van / Huisman, S.A. / Tonino, M.A.M. Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking
 6. Broers, D.L.M., Zuidgeest T.G.M. & Curfs, L.M.G. Dental alerts. Aandachtspunten op het gebied van mondzorg voor mensen met Rett syndroom
 7. Didden R. sigafoos J. A review of the nature and treatment of sleep disorders in individuals with develeopmental disabilities. Res Dev Disabil 2001; 22: 255-72
 8. Doldersum - de Pijper J, de Waal H. Verstikking door geleibol van macrogol en elektrolyten en verdikkingsmiddel. TAVG. Jaargang 37, September Nummer 3, 123-127. https://nvavg.nl/wp-content/uploads/2019/10/Doldersum-en-De-Waal-Verstikking-door-geleibol.pdf
 9. Van Eeghen AM, Huisman SA, van Goethem G, Boot E. Somatische comorbiditeit bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. Overzichtsartikel. Tijdschrift voor Psychiatrie 61(2019)11, 773-778.
 10. Gadoth N, Oksenberg A. Sleep and sleep disorders in rare hereditary diseases: a reminder for the pediatrician, pediatric and adult neurologist, general
 11. Kaur S, Christodoulou J. MECP2 Disorders. 2001 Oct 3 [Updated 2019 Sep 19].
 12. Robertsen J, Hatton C, Ermerson E, Baines S. Prevalence of epilepsy among people with intelectual disabilities. A systematic review. Seizure 2015 jul. 46-62
 13. Wilde AAM. Geneesmiddelen en het lange QT-interval. Gebu 2002; 36: 27-32. Laatste update: 18-11-2019
Websites
 1. Website kinderneurologie ​​​​​​voor ouders en zorgverleners (laatst geraadpleegd: 18-12-2019)  
 2. Website voor ouders van het Nederlands Huisartsgenootschap: www.thuisarts.nl (laatst geraadpleegd: 20-12-2019)
 3. Website van Oudervereniging Zeldsamen (voorheen VG-netwerken) met informatie en tips bij de verschillende leeftijdsfases voor ouders van kinderen met een zeldzame (chromosoom) afwijking (laatst geraadpleegd: 18-12-2019

 4. Website van de NVK sectie EAA.

Overige bronnen
 1. Multidisciplinaire Richtlijn ´Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking´, NVAVG
 2. Multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking, NVAVG
 3. NVAVG handreiking Screening, diagnostiek en behandeling van slechthorendheid bij mensen met een verstandelijke beperking (2019).
 4. De richtlijn ‘Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar’, op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Voorzitter van de werkgroep: dr. M.A. Benninga, kinderarts-MDL. Laatste revisie: 2016
 5. Richtlijn diagnostiek en behandeling van epilepsie. Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 6. NVK: Richtlijn gastro oesofageale refluxziekte (GORZ) bij kinderen van 0-18 jaar (2012).
 7. NVK: Richtlijn palliatieve zorg voor kinderen (2013).
 8. Verenso en NVAVG: Standpunt Verenso en NVAVG ten aanzien van gedragsbeïnvloedende medicatie bij patiënten met probleemgedrag en mensen met een verstandelijke beperking (2014).
 9. VSOP, Fragiele X Vereniging NL en Fragiele X-Expertisecentrum: Kwaliteitsstandaard/Richtlijn Fragiele X Syndroom en bijbehorende patiënteninformatie (2018).
 10. NVK: Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom (2011).
 11. ENCORE Leidraad voor diagnostiek en behandeling van kinderen met het fragiele X syndroom (2017, Fragiele X (Expertisecentrum van ENCORE van het Erasmus MC).
 12. NIVEL: Deelrichtlijn Refluxziekte bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking, deel 1: protocol voor de praktijk (2008).
 13. NIVEL: Deelrichtlijn Refluxziekte bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking, deel 2: achtergrond, doel en verantwoording (2008).
 14. NVK: Richtlijn blauwe plekken bij kinderen (vermoeden van kindermishandeling) (2016).
 15. Handreiking Omgaan met vragen om levensbeëindiging bij wilsonbekwame mensen met een verstandelijke beperking (2013).
 16. Folders over chromosoom- en genafwijkingen van Unique/Erfocentrum. Lijst met links
 Inhoud