a a

Colofon 

Deze informatie voor de AVG en andere zorgverleners is onderdeel van de website www.syndromen.net

De informatie is tot stand gekomen door een samenwerking van de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties), de NVAVG (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten), de AVG-opleiding en (medisch) experts.

De informatie  is onderdeel van de website www.syndromen.net over zeldzame syndromen.
De website informatie is ook in te zien via  www.nvavg.nl en www.zichtopzeldzaam.nl

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een bevoegde behandelaar of een richtlijn.
Zie ook de Leeswijzer.

Tekst

Mevrouw R. (Renee) van Tuyll, arts-auteur, VSOP

Vormgeving en opmaak 

VSOP

Inhoudelijk advies

Mevrouw G.C.B. (Karen) Bindels - de Heus, kinderarts EAA, NVK - voorzitter sectie EAA
Mevrouw Dr. L. (Laura) de Graaff-Herder, internist-endocrinoloog EAA, Erasmus MC Rotterdam
De heer Dr. R. (Rogier) Kersseboom, AVG/klinisch geneticus, NVAVG / Zuidwester

Syndromen.net is mogelijk gemaakt door financiering van de Stichting Dioraphte en de VSOP.

 Inhoud