a a

Bijlage Gedragskenmerken bij FASD per leeftijdsfase

0-3 jaar

4-12 jaar

12-18 jaar

18+ jaar

 • Slaapproblemen
 • Veel huilen
 • Zwakke spierspanning
 • Slechte motoriek
 • Slechte zuigreflex
 • Voedingsproblemen
 • Skeletafwijkingen
 • Orgaanafwijkingen
 • Tics
 • Vatbaarheid voor infecties
 • Hechtingsproblemen
 • Snelle emotionele overprikkeling
 • Slaapproblemen
 • Motorische problemen
 • Slechte oog-hand coördinatie
 • Spraakproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Korte aandachtsboog
 • Geheugenproblemen
 • Leerproblemen
 • Reageren moeilijk op verandering (geven voorkeur aan routine)
 • Slecht kritisch vermogen (lijken overvriendelijk, kunnen slecht gevaar inschatten)
 • Moeilijk onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid (lijken te liegen)
 • Geen tijdsbesef (vaak te laat)
 • Slechte gewetensontwikkeling (stelen, dieren-mishandeling)

 

 • Vertraagde groei (geen inhaalgroei)
 • Problemen in de fijne motoriek
 • Spraakproblemen
 • Leerproblemen
 • Geheugenproblemen
 • Moeite met abstracte begrippen
 • Kunnen zaken goed verwoorden, maar zijn niet in staat die uit te voeren
 • Worden door de omgeving gezien als lui, koppig en niet gemotiveerd
 • Sociale problemen
 • Toenemende gedragsproblemen op school, schoolverlating
 • Geen verantwoording kunnen nemen
 • Niet kunnen omgaan met tijd
 • Niet kunnen omgaan met geld
 • Geen gewetenswroeging: geen spijt
 • Moeite met omgaan met gevoelens
 • Laag zelfbeeld
 • Verhoogd risico op depressie
 • Vertonen van riskant gedrag
 • Liegen en stelen
 • Fascinatie voor vuur, oorlog, geweld en seks nemen toe
 • Loverboy problematiek
 • Tienerzwangerschap
 • Problemen met justitie
 • Problemen met het leiden van een zelfstandig leven
 • Slechte sociale vaardigheden
 • Teruggetrokken en geïsoleerd leven
 • Moeite om een relatie te behouden
 • Moeite om een baan te behouden
 • Moeite om met geld om te gaan
 • Onvoorspelbaar gedrag
 • Manipuleren
 • Risico op depressies en psychiatrische ziekten (PTSS)
 • Verhoogd risico op verslavingen
 • Problemen om zelf kinderen op te voeden
 • Ongeremd seksueel gedrag
 • Loverboy-problematiek
 • Zwangerschap

Bron: Boek Omgaan met FASD

 Inhoud