a a

Welke onderzoeken en behandeling/ begeleiding zijn mogelijk?

FASD is vooralsnog niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek vindt plaats naar mogelijkheden om in te kunnen grijpen op de oorzaak van FASD.  
De behandeling bij FAS helpt wel om kenmerken en klachten te verminderen en om te leren met de gevolgen om te gaan.

In onderstaande tabel leest u van enkele kenmerkende deelproblemen welke onderzoeken, behandeling/begeleiding mogelijk kunnen zijn. Jaarlijks onderzoek door een kinderarts (of zo nodig vaker) is gewenst.

Ondersteunde Communicatie maakt het voor mensen met FASD bij eventuele taal-/spraakproblemen mogelijk om beter kunnen communiceren met hun omgeving.

Meer weten? Wilt u meer uitgebreide informatie over het beleid bij de verschillende kenmerken/deelproblemen met daarbij adviezen voor ouders, lees dan meer in het hoofdstuk Wat zijn de kenmerken?

Op de website van de FAS Stichting Nederland vertellen een kinderarts, een kinderpsycholoog, een kinderfysiotherapeut, een pre-verbaal logopedist, een orthodontist en een intern-schoolbegeleider over hun ervaring met kinderen met FASD. Bekijk de filmpjes bij Hulpverleners aan het woord 

Voor algemene adviezen voor ouders: zie het hoofdstuk Wat kunt u zelf doen? en de Bijlage Omgaan met FASD

Overzicht van het beleid bij kenmerkende deelproblemen

Onderstaand overzicht betreft enkele vaak voorkomende deelproblemen en is daardoor niet volledig.

Kenmerk

Mogelijk onderzoek/behandeling

Groei

 • Onderzoek lengte, gewicht, schedelomtrek door kinderarts (of jeugdarts of AVG)

Voedingsproblemen/reflux

 • Onderzoek en behandeling/begeleiding door (kinder)maagdarmlever-arts, logopedist, diëtist en/of ergotherapeut volgens de geldende standaard
 • Voedingsadviezen (indikken), indien nodig sondevoeding
 • Houdingsadviezen na de maaltijd (bij kinderen)
 • Medicatie bij refluxklachten
 • Onderzoek naar allergieën, intoleranties
 • Centra gespecialiseerd in eetproblemen en of diëtisten met ervaring met mensen met een VB kunnen adviezen geven. Zie het hoofdstuk Hoe is de zorg georganiseerd?

Ontwikkelingsstoornis (motoriek)

 • Onderzoek en behandeling door een fysiotherapeut.*
 • Motorische remedial teaching
 • Sporten (o.a. paardrijden)

Ontwikkelingsstoornis (spraak/taal)

 • Onderzoek en behandeling door een logopedist.*
 • Ondersteunde communicatie:
  plaatjes, duiden, eventueel gebarentaal|
  zie Ondersteunde Communicatie
 • Centra gespecialiseerd in communicatieve beperkingen kunnen adviezen geven over ondersteunde communicatie. Zie het hoofdstuk Hoe is de zorg georganiseerd?

* Zowel logopedisten als fysiotherapeuten die veel ervaring hebben met FASD werken samen met de multidisciplinaire FASD-poliklinieken: zie het hoofdstuk Hoe is de zorg georganiseerd?

Gedragsproblemen en leerproblemen

 • Onderzoek door kinderarts
 • Onderzoek verstandelijk vermogen
 • Verwijzing naar MEE, integrale vroeghulp
 • Onderzoek en begeleiding door orthopedagoog, psycholoog en/of (kinder-)psychiater
 • Speltherapie
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Weerbaarheidstraining
  Gedragstherapie (agressie regulatie)
 • Sensomotorische integratie therapie
 • Aangepast onderwijs
 • Eventueel medicatie

Kinderpsychologen en orthopedagogen die veel ervaring hebben met FASD werken samen met de multidisciplinaire FASD-poliklinieken: zie het hoofdstuk Hoe is de zorg georganiseerd?

Kenmerken van autisme

 • Onderzoek en begeleiding door orthopedagoog, psycholoog en/of (kinder-)psychiater en/of AVG
 • Adviezen als bij autisme kenmerken

Hechtingsproblemen

 • Onderzoek en begeleiding door een (bij voorkeur in FASD gespecialiseerde) gedragswetenschapper (psycholoog of orthopedagoog)

Slaapproblemen

 

!!

Ook uw eigen nachtrust is belangrijk om uw zorgtaken vol te kunnen houden

 • Onderzoek naar onderliggende oorzaken door kinderarts, AVG en/of (kinder)neuroloog volgens de geldende standaard.
 • Melatonine kan de klachten verminderen. Algemene adviezen rond slapen kunnen helpen. Centra gespecialiseerd in slaapproblemen kunnen onderzoek doen en adviezen geven. Zie het hoofdstuk Hoe is de zorg georganiseerd?

Terugkerende infecties: vooral oorontstekingen

 • Onderzoek door kinderarts en/of KNO-arts

Gehoorproblemen

 • Onderzoek en behandeling door KNO-arts volgens de geldende standaard
 • Indien nodig trommelvliesbuisjes bij geleidingsgehoorverlies
 • Indien nodig hoortoestel/cochleair implantaat bij perceptief gehoorverlies

Visusproblemen (gezichtsscherpte)

 • Onderzoek en behandeling door oogarts en/of orthoptist volgens de geldende standaard

Hartproblemen

 • Onderzoek en behandeling door (kinder)cardioloog volgens de geldende standaard
 • ECG
 • Medicatie en leefstijladviezen

Houdingsafwijkingen (scoliose)

 • Onderzoek en behandeling door orthopedisch chirurg volgens de geldende standaard
 • Levenslange controle
 • Houding stimulerende oefeningen/activiteiten
 • Korset
 • Operatie

Epilepsie verschijnselen (tics, spierspanningen, krampen)

 • Onderzoek en behandeling door (kinder)neuroloog volgens de geldende standaard eventueel in samenwerking met de kinderarts of AVG
 • EEG, videomonitoring, indien nodig MRI-hersenen
 • Medicatie en leefstijladviezen
 • Centra gespecialiseerd in epilepsie kunnen onderzoek doen en adviezen geven. Zie het hoofdstuk Hoe is de zorg georganiseerd?

Gebitsproblemen

 • Tandartscontrole 2 keer per jaar vanaf leeftijd 2 jaar

 

Ondersteunde Communicatie

Low tech manieren als pictogrammen, plaatjes, lichaamstaal, duiden en gebarentaal zijn belangrijke manieren om elkaar te ‘verstaan’ bij spraak-taalproblemen.

Centra die zijn gespecialiseerd in communicatieve beperkingen, kunnen adviezen geven over ondersteunde communicatie. Zie het hoofdstuk Hoe is de zorg georganiseerd?

Wist U dat?Samen tijdschriften lezen of een tv-programma kijken kan een fijne manier zijn om zelf met uw kind aan de slag te gaan. Een tijdschrift of tv-programma sluit aan bij leeftijdsinteresses. Samen lezen/ of TV kijken biedt veel mogelijkheden tot interactie. De plaatjes of verhalen zijn dan iets om samen over te communiceren. Dit biedt mogelijkheden sociale vaardigheden of ongepast gedrag te bespreken. Samen iets doen met belangstelling voor uw kind bevordert de hechting. Lees meer in het hoofdstuk Wat kunt u zelf doen? en de Bijlage Omgaan met FASD

 Inhoud